qudurğanlıq

qudurğanlıq
is. Qudurma, həddini aşma, cızığından çıxma, azğınlıq; həddindən artıq lovğalıq, həyasızlıq; harınlıq; qudurğancasına hərəkət. <Cümşüd:> Bilirsən ki, bu başıbatmış dörd məlik mənim atamla da düşmənçilik ediblər. . Qudurğanlıq edirlər. Ç.. Muzdurlar komitəsi bu qudurğanlığı haman Piridən və həmkarlarından görürdü. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • fironluq — is. Qudurğanlıq, kibrlilik, lovğalıq; azğınlıq, zülmkarlıq. Fironluq etmək (eləmək) – qudurğanlıq etmək, azğınlıq etmək, zülm etmək. <Cabbar:> Ramazan, daha durmaq yeri deyil, bu zalımı gərək cəzasına çatdıraq, bu qədər fironluq elədi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fırınnığ — elemeg: (Bakı) qudurğanlıq etmək. – Bibelə fırınnığ eləmeginən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • süngülan — çəx’məx’: (Meğri) qudurğanlıq etmək. – Bı Mırat çox süngülan çəkir ha …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • azğınlıq — is. Vəhşilik, sərtlik, amansızlıq; qəzəb və hiddət, başlı başınalıq. Düşmənin azğınlığı. Azğınlıq etmək. // Qudurğanlıq, lovğalıq, təkəbbürlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəlibaşlıq — is. Dəlisovluq, qudurğanlıq, azğınlıq. Dəlibaşlıq etmək. // Dəliqanlılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • harınlıq — is. 1. Harın, harınlaşmış heyvanın halı. 2. məc. Qudurğanlıq, azğınlıq, zorbazorluq. Vəzirov göstərir ki, bəylərin tüfeyli, müftəxor təbiəti özbaşınalıq, harınlıq, əxlaqsızlıq doğurur. C. Cəfərov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hədd — is. <ər.> 1. Sərhəd, hüdud. 2. məc. Hədd hüdud, son, nəhayət. Uşağın sevincinin həddi yox idi. Hədd qoymaq – hüdud qoymaq, məhdudlaşdırmaq, normaya tabe etmək. Sevgiyə hədd qoymaq, düzü, günahdır. B. V.. Həddən artıq (çox, ziyadə) – son… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızışqanlıq — is. Qudurğanlıq, azğınlıq, qızğınlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəhşilik — is. 1. Vəhşi heyvanın halı, vəziyyəti, xassəsi. Pələngin vəhşiliyi. 2. Vəhşi hərəkət, azğınlıq, qudurğanlıq. Vəhşilik etmək. – Belə də o, mən burada olduğuma görə, özünü ələ alacaq və məni kədərləndirməmək üçün vəhşilik etməyəcəkdir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”